Image11

Huisregels

Huisregels Poolcentrum Fats

In onderstaan reglement vindt u de huisregels die in ons bedrijf gelden. U bent verplicht u aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoon aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.

Veiligheid

Bij ons liggen brandinstructies ter inzage. Raak in ieder geval niet in paniek bij brand en waarschuw ons onmiddellijk of maak gebruik van de dichtstbijzijnde brandblusser.

 1. In ons bedrijf is een verbandtrommel aanwezig en eerste hulp kan worden verleend.
 2. Op diverse plaatsen in het bedrijf hangen camera’s. Een ieder die een bedrijf bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 3. U dient uw voertuig op de parkeerplaats voor de Vomar te parkeren, zodat derden geen overlast wordt aangedaan.

Consumpties

 1. Wanneer u ons bedrijf bezoekt, dan bent u verplicht een consumptie te gebruiken.
 2. Het is verboden om eigen consumpties en/of etenswaren mee naar binnen te brengen.

Eigendommen

 1. Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten het gebouw, hieronder vallen ook glaswerk, restanten van voedsel en dranken etc.
 2. Ter behoud van ons materiaal is het verboden om bovenop de biljarts te zitten. Tevens zijn drankjes en glaswerk boven de biljarts niet toegestaan.
 3. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie en/of

Gedragsregels

 1. Wij behouden ons het recht voor bij vermoedens onzerzijds van samenscholing de samen scholers onmiddellijk de toegang tot ons bedrijf te ontzeggen.
 2. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden verwijderd.
 3. Het is verboden in of rond het bedrijf goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.
 4. Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
 5. Een kwartier voor sluitingstijd is er nog een mogelijkheid om een consumptie te bestellen, daarna niet meer. Tot een halfuur voor sluitingstijd is er nog een mogelijkheid om een pooltafel te huren, daarna niet meer.
 6. Huisdieren zijn in ons poolcentrum niet welkom.

Wapens en Verdovende middelen

 1. Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden.
 2. Het nuttigen, gebruiken verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden.

Klachten

 1. Wanneer u klachten van welke aard ook heeft, kunt u deze bij onze directie melden. Klachten dient u altijd direct na het moment van ontstaan daarvan te melden, bij gebreke vervalt uw klachtrede.